Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че  в периода от 08:00 ч. на 08.08.2023г. до 08:00 ч. на 10.08.2023г. ще бъде преустановено подаването на газ. Натиснете тук за повече информация.


ЗА НАС

.„Костинбродгаз“ ООД е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд-2232, Птицекомбинат, Софийска област. Регистрирано е с решение по ф.д. №1102/2004 г. по описа на Софийски окръжен съд. Съдружници във фирмата са „Джиев“ АД и „Еврогазкомпания“ ООД.

Предмет на дейност на дружеството е разпределение и продажба на природен газ за обособена територия община Костинброд.

Дружеството осъщестява дейността разпределение на природен газ на основание Лицензия № Л-211-08/03.10.2006 г. и дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител – Лицензия № Л-211-12/27.04.2009.

От създаването на фирмата до сега е изградена газопроводна мрежа повече от 80 км. И продължаваме да захранваме клиенти. Газифицирани са кварталите на гр. Костинброд, с. Петърч и с. Голяновци.

Офисът за обслужване на клиенти се намира на адрес: гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ № 17 на втория етаж от двуетажна сграда.

Фирмата притежава необходимия потенциял за осъществяване на газификация на територията на цяла община Костинброд.

Untitled-9