Вход за клиенти

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.01.2020г., във връзка с внедряване на нов софтуерен продудкт, вече може да изтеглите издадените ви месечи протколи и фактури.

За да получите достъп до клиентският си профил е нужно да заявите това на място в офиса на ул. Ломско Шосе №17, където ще ви бъде идаден протокол за достъп до вашата партида с индивидуално потребителско име и парола.

бутон1