НОВИНИ

Смяна на доставчик

Уважаеми клиенти, „Костинбродгаз“ ООД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката: 1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ, има право да смени доставчика

Прогнозни цени за периода 2016-2020г.

Прогнозни цени за периода 2016-2020г.

Във връка с бизнес плана на „Костинбродгаз“ ООД за 5-годишния регулатрен период, обхващащ годините 2016-2020г., обявяваме прогнозните цени, образувани въз основа на инвестиционната ни и производствена програма. Новите цени ще бъдат в сила след одобряванео им от Комисията за енергийно