Новини

Прогнозни цени за периода 2016-2020г.

Прогнозни цени за периода 2016-2020г.

Във връка с бизнес плана на „Костинбродгаз“ ООД за 5-годишния регулатрен период, обхващащ годините 2016-2020г., обявяваме прогнозните цени, образувани въз основа на инвестиционната ни и производствена програма. Новите цени ще бъдат в сила след одобряванео им от Комисията за енергийно