Uncategorized

Смяна на доставчик

Уважаеми клиенти, „Костинбродгаз“ ООД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката: 1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ, има право да смени доставчика